بخار

جستجو عبارت ورزشی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
قرمزها میتوانند مشکلات خود را حل کنند؟
قرمزها میتوانند مشکلات خود را حل کنند؟

تیم پرسپولیس در هفته های اخیر با چالش های زیادی مواجه بوده، از جمله این موارد می توان به مشکلات مالی اشاره کرد