پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

بخار

جستجو عبارت اپلیکیشن خشکشویی آنلاین

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
لباسها را قبل راز شستشو تفکیک کنید
لباسها را قبل راز شستشو تفکیک کنید

تفکیک کردن لباسها قبل از شستشو یک اصل بسیار مهم است که اگر آن را در نظر نگیریم صدمات جبران ناپذیری به البسه ما وارد می شود.