پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

بخار

جستجو عبارت از بین بردن لکه

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
تاریخچه خشکشویی
تاریخچه خشکشویی

برای سالیان بسیار شستشوی لباس جزئی از فعالیت‌‌های خانگی بوده است، چه در زمان گذشته که با ضربه زدن یک تخته چوب بر روی لباس آن را می‌‌شستند و چه حال که از ماشین‌‌های لباسشویی استفاده می کنند.