پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

بخار

اگر لباس شما آب رفته این طی این مراحل می تواند ابعاد لباس شما را به حالت اول باز گرداند.
اگر لباس شما آب رفته این طی این مراحل می تواند ابعاد لباس شما را به حالت اول باز گرداند.
اگرلباس شما آب رفته و فکر میکنید دیگر هیچوقت به حالت اول برنمیگردد کاملأ در اشتباهید.
آرشیو
اخرین اخبار
تاریخچه خشکشویی

تاریخچه خشکشویی

برای سالیان بسیار شستشوی لباس جزئی از فعالیت‌‌های ...
لباسها را قبل راز شستشو تفکیک کنید

لباسها را قبل راز شستشو تفکیک کنید

تفکیک کردن لباسها قبل از شستشو یک اصل بسیار ...
نکاتی که بعد از شستشوی لباسها باید رعایت کنیم.

نکاتی که بعد از شستشوی لباسها باید رعایت کنیم.

این نکات را رعایت کنید تا لباسهایتان بعد ...