دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

بخار

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود

به گزارش صاف نیوز / برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha
اخرین اخبار
برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود.

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای پیدا می شود.

برای مهربانی کردن یا نکردن همیشه بهانه ای ...